Tag Archives: mộ đá hai mái

Mộ Đá Hai Mái đẹp – giá rẻ cho Cụ Ông & Cụ Bà

Mộ Đá Hai Mái là mẫu mộ đá đẹp có chiều cao trung bình (thường cao hơn Mộ Đá Một Mái và thấp hơn Mộ Đá Ba Mái), thân của Mộ Hai Mái giống với mẫu Mộ Đá Tam Sơn có bưng ở 4 cạnh và có cột ở 4 góc. Xem thêm: 147 Mẫu […]