Kích thước bia mộ đẹp khi làm đá tự nhiên hoặc đá Granite

Kích thước bia mộ cần phụ thuộc vào kích thước tổng quan của ngôi mộ, một ngôi mộ nhỏ không nên làm bia kích thước quá to và ngược lại. Khi làm bia mộ cho người đã chết người ta không những chú trọng về kích thước sao cho đẹp mắt mà còn phải chú … Đọc thêm